Körledare/dirigent

Ann-Christin Hallgren är körens ledare och
dirigent sedan länge. Hon är egenföretagare med
fokus på rösten och
utbildad sång- , musik-  & körpedagog samt
logonom – röst- & talpedagog med estetisk inriktning.

Förutom att hon leder egna körer
kommer hon som
körpedagog till andra körer för att
arbeta med sångrösterna
både i kören och i mindre grupper
eller, om så önskas, individuellt.

Som sångpedagog arbetar hon med
sångelever individuellt.
Hon är sångsolist och ger både
egna konserter och är
sopransolist till körer och orkestrar.

Länk till hemsida: www.annchristinhallgren.se

Som logonom arbetar hon med talröst,
kroppsspråk, presentationsteknik,
muntlig framställning och retorik.

Länk till hemsida: www.logonomen.se