Stämövning


Sidan är under ”rensning” inför nationaldagen!
Stämmor till sånger vi inte ska sjunga då
kommer att tas bort!

/YB 2023-05-23

Nationaldagen – Söderköping & Norrköping

Den första lärkan (Nu vaknar längtan)

Sopran:


Alt:


Tenor:


Bas:

Fri som en fågel

Sopran:

Alt:


Tenor:


Bas:


Genom varje andetag

Sopran:


Alt:


Tenor:


Bas:


Glad såsom fågeln

Sopran:


Alt:


Tenor:


Bas:

Husby brudmarsch

Sopran:

Alt:

Tenor:

Bas:

I furuskogen

Sopran:


Alt:


Tenor:

Bas:


Ljusa kvällar om våren

Sopran:


Alt:


Tenor:


Bas:


Ljuset

Sopran 1:

Sopran 2:


Alt:

Tenor:

Bas:

Nu grönskar det

Sopran:


Alt:


Tenor:


Bas:


När solen färgar juninatten

Sopran:

Alt:

Tenor:

Bas:


Uti vår hage

Sopran:

Alt:

Tenor:

Bas:

Vi ber om fred

Sopran:

Alt:

Tenor:

Bas:

Stämma 1:

Stämma 2:

Stämma 3:


Våren – Vivaldi

Sopran:


Alt:

Tenor:


Bas:


Våren – Grieg

Sopran 1:


Sopran 2:


Alt:


Tenor:


Bas:

Vårsång

Sopran:


Alt:


Tenor:


Bas:

Vårförhoppning

Sopran:


Alt:


Tenor:


Bas:


Vårliga vindar draga (Vårsång)

Sopran:

Alt:


Tenor:

Bas:

Österlensvisan (Ge mig en dag)

Sopran:

Alt:

Tenor:

Bas:

Lämna ett svar