Medlemsinformation

Till kommande, ”gamla” och ”nygamla”
medlemmar i kören Halsbandet

Informationen på denna sida är väldigt bra att läsa igenom då och då eftersom den uppdateras!

Senaste uppdatering 2024-02-29 /YB

Beslut på årsmötet 2024-02-29

Från och med vårterminen 2024
är vår medlemsavgift 750 kr/termin
.
(250 kr/termin för minderårig)


Avgiften för vårterminen ska vara inbetald senast
31/3
och för höstterminen senast 30/9!

Pengarna sätts in på bg nr 399-3839.

→Glöm inte att skriva ditt namn när du betalar!←

Som medlem i kören Halsbandet
får man information enligt nedanstående:

1. På körövningarna, så det är viktigt att vara där!

2. Genom mejl! Det har blivit det absolut vanligaste sättet för oss i kören Halsbandet att kommunicera på, utöver körövningarna!

Det är därför nödvändigt att ha en mejladress och att man läser sina mejl kontinuerligt för att inte missa något!

3. Genom denna hemsida, som brukar uppdateras kontinuerligt. Det är därför bra att ”titta in” här då och då!

Vi övar i Vintervadskyrkan i Söderköping!

Vi söker fler medlemmar – vi behöver framförallt tenorer – men du som sjunger i någon av de andra stämmorna är också välkommen att höra av dig!

Läs här nedan hur det fungerar:

Du behöver inte vara van körsångare, men viss sångvana är naturligtvis bra att du har. Om du är intresserad av att vara med och lyssna på en övning mejlar till kören genom koren.halsbandet@gmail.com och då bestämmer vi ett tillfälle som passar!

Om du blir intresserad av att vara med tar du kontakt med vår körledare/dirigent,
Ann-Christin Hallgren. Ni ses då vid ett tillfälle som passar er båda och så får du göra en sångtest
för att
hon ska kunna bedöma lite vad du kan.

Man får vara med
tre gånger – sammanhängande – utan

att betala medlemsavgiften.
Detta för att du som eventuell ny medlem
ska få ”känna efter”,
men även att körledaren ska få möjlighet
att lyssna på dig ihop med
resten av kören. Det är Ann-Christin som har huvudansvaret för nya medlemmar!

Det är bra om du bor inom rimligt
avstånd till Söderköping!

Ann-Christin Hallgrens kontaktuppgifter:
Mobil: 070-321 32 84
E-post: info(a)annchristinhallgren.se

Som medlem får man en lista med allas
kontaktuppgifter mejlad!

Viktigt! Klicka på länkarna här nedan för att läsa kören Halsbandets personuppgiftspolicy, körpolicy och vår policy gällande vaccination mot covid-19. Denna gäller dock endast vid pandemi!

⇒Så här handskas vid med personuppgifter⇐

⇒Körpolicy

⇒Vår vaccinationspolicy gällande Covid-19 (under pandemi)⇐

Om du har några frågor får du gärna
mejla till koren.halsbandet(a)gmail.com!

 

 

Lämna ett svar