Medlemsinformation

Till nya, ”gamla” och ”nygamla”
medlemmar i kören Halsbandet

Som medlem i kören Halsbandet
får man information…
1. på körövningarna,
Så det är viktigt att vara där!

2. denna hemsida,
som uppdateras kontinuerligt!

3. ibland genom mejl,
Så det är nödvändigt
att ha en mejladress!

 

Tidigare har det funnits en kontaktlista till alla körmedlemmar här,
men nu får man en lista mejlad istället!

♦♦♦

Från och med hösten 2016
är vår medlemsavgift 500 kr/termin

Enligt överenskommelse på årsmötet 2014 betalas avgiften för
vårterminen senast
28/2 och höstterminen senast 30/9!

Helt nya medlemmar får dock ”prova på”
tre övningar innan betalning!

Pengarna sätts in på bg nr 399-3839.

Glöm inte att skriva ditt namn när du betalar!←

♦♦♦♦♦

Om du har några frågor får du gärna
mejla till koren.halsbandet(a)gmail.com!

Kommentera