Medlemsinfo

Viktigt!Fr.o.m. den 4 maj 2018
finns inte

kören Halsbandets
medlemsregister
här på hemsidan!

uppdaterad LISTA
MEJLADES DEN 5/9!


Som medlem i kören Halsbandet
får man viktig information:

1. på körövningarna,
Så det är viktigt att vara där!

2. denna hemsida,
som uppdateras kontinuerligt!

3. ibland genom mejl,
Så det är nödvändigt
att ha en mejladress!

♦♦♦

Från och med hösten 2016
är vår medlemsavgift 500 kr/termin

Enligt överenskommelse på årsmötet 2014 betalas avgiften för
vårterminen senast
28/2 och höstterminen senast 30/9!

Helt nya medlemmar får dock ”prova på”
tre övningar innan betalning!

Pengarna sätts in på bg nr 399-3839.

Glöm inte att skriva ditt namn när du betalar!←

 

Kommentera